Projekty

Zapraszamy do zapoznania się z projektami, które zrealizowaliśmy bądź realizujemy obecnie, a które w naszej opinii najlepiej oddają specyfikę naszych usług.

Pozew grupowy branży fitness przeciwko Skarbowi Państwa – COVID-19

Więcej →

Ochrona i reorganizacja biznesu przedsiębiorców dotkniętych nadzwyczajną zmiana stosunków wywołaną COVID-19

Więcej →

Demonopolizacja i odbudowa konkurencyjnego rynku obsługi naziemnej i zaopatrzenia w paliwo lotnicze

Więcej →

Ochrona wielomilionowej inwestycji celu publicznego

Więcej →

Budowa pozycji rynkowej w ramach konsolidacji rynku fitness i kart sportowych

Więcej →

Ochrona przed nieuczciwą konkurencja na rynku nawozów

Więcej →

Umocnienie pozycji rynkowej spółki notowanej na GPW

Więcej →

Ochrona międzynarodowej grupy kapitałowej przed działalnością konkurencyjną jej akcjonariusza i kluczowego managera

Więcej →

Ochrona pozycji zagranicznego koncernu na krajowym rynku

Więcej →

Ochrona krajowej sieci handlowej przed nadużyciami ze strony kadry menadżerskiej

Więcej →

Nadużywanie pozycji rynkowej w branży świadczeń pozapłacowych

Więcej →