Powrót

Nadużywanie pozycji rynkowej w branży świadczeń pozapłacowych

Doradzamy spółkom z branży usługowej w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych, które mają na celu ochronę ich interesów w związku z zarzutami nadużycia przepisów o ochronie konkurencji oraz popełnienia czynów nieuczciwej konkurencji na ich szkodę. Prowadzone przez nas postępowania sądowe w tym zakresie obejmują m.in. zagadnienia nieważności czynności prawnych ze względu na nadużycie pozycji dominującej, obowiązku kontraktowania przez podmiot dominujący, czy kwestie prywatnoprawnej odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną naruszeniem polskich i unijnych przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. W ramach naszych działań uzyskaliśmy m.in. dla jednego z naszych klientów tymczasowa ochroną prawną, nakazująca drugiej stronie sporu wykonywanie wypowiedzianej przez nią umowy do czasu prawomocnego zakończenia procesu w tym przedmiocie. Wartość przedmiotu sporu to kilkadziesiąt milionów złotych.