Powrót

Ochrona i reorganizacja biznesu przedsiębiorców dotkniętych nadzwyczajną zmiana stosunków wywołaną COVID-19

Doradzamy czołowym polskim sieciom fitness i przedsiębiorcom z branży retail w procesie adaptacji ich działalności do realiów gospodarczych powstałych w wyniku epidemii Covid-19 i nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych oraz społecznych. Projekt obejmuje m.in. negocjacje i zmianę warunków niespełna setki kluczowych umów, w tym przede wszystkim umów najmu powierzchni komercyjnych. Działania negocjacyjne wspomagane są przez działania procesowe, dotyczące całego spektrum zagadnień takich jak spory o ochronę posiadania, istnienie wierzytelności, nadużycia gwarancji bankowych i innych zabezpieczeń a także roszczeń o obniżenie wysokości świadczeń lub o rozwiązanie umowy związanych z nadzwyczajną zmianą stosunków. W ramach podejmowanych działań inicjowaliśmy m.in. z sukcesem szereg postępowań zabezpieczających i prowadzimy postępowania rozpoznawcze. Wartość oszczędności uzyskanych przez naszych Klientów przy naszym wsparciu za okres już choćby tylko pierwszego roku funkcjonowania w nowych realiach gospodarczych to kwota kilkudziesięciu milionów złotych.