Powrót

Ochrona krajowej sieci handlowej przed nadużyciami ze strony kadry menadżerskiej

Doradzamy zagranicznemu funduszowi w związku z nadużyciami, których dopuścili się zarządzający jego polską inwestycją w sieć dystrybucji produktów rolno-ogrodniczych. W ramach prowadzonych działań odzyskaliśmy kontrolę nad aktywami w Polsce, przeprowadziliśmy procesy due dilligence i fraud investigation, przeprowadziliśmy działania związane z przymusowym wykupem akcjonariuszy mniejszościowych będących wcześniej managerami oraz reorganizacją struktury działalności na terenie Polski. Obecnie prowadzimy działania wspierające egzekwowanie odpowiedzialności karnej związanej z dokonanymi w ocenie Klienta nadużyciami, obejmującymi m.in. zawarcie przez byłych managerów umów na szkodę spółki, przywłaszczenie mienia korporacyjnego, nierzetelne prowadzenia ksiąg rachunkowych.