Powrót

Ochrona wielomilionowej inwestycji celu publicznego

Doradzaliśmy przy projekcie rozbudowy największego terminala pasażerskiego w Polsce, którego realizacja zagrożona była ze względu na spór z podmiotem, posiadającym w swojej ocenie skuteczne prawa najmu do lokali duty free & travel retail położonych na terenie inwestycji. Nasze doradztwo objęło kilkadziesiąt postępowań sądowych, dotyczących m.in. roszczeń o ochronę posiadania, wstrzymanie budowy, zakazów ciągnień z gwarancji bankowych, wydania przedmiotu najmu oraz odszkodowania. Doradzaliśmy naszemu Klientowi także przy przeprowadzeniu postępowania eksmisyjnego na podstawie przepisów tzw. specustawy lotniskowej a następnie w precedensowych postępowaniach sądowo-administracyjnych, dotyczących zakresu stosowania przedmiotowej regulacji. Postępowania te zakończyły się wydaniem korzystnych dla naszego Klienta wyroków przez Naczelny Sąd Administracyjny. Wartość roszczeń wzajemnych stron sporu wyniosła ok. 500 milionów złotych a wartość samej inwestycji wynosiła ok. 800 milionów złotych. Spór zakończył się zawarciem ugody post-arbitrażowej tj. po przeprowadzeniu postępowania arbitrażowego przed Trybunałem Arbitrażowym przy Stałym Sądzie Arbitrażowym w Hadze.