Powrót

Pozew grupowy branży fitness przeciwko Skarbowi Państwa – COVID-19

Reprezentujemy przedsiębiorców prowadzących kluby fitness i siłownie w postępowaniu grupowym przeciwko Skarbowi Państwa (Rada Ministrów, Minister Zdrowia) w związku z wprowadzonymi zakazami prowadzenia działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19. Postepowanie dotyczy ustalenia odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych przez branżę fitness zarówno w zakresie szkody rzeczywistej jak i utraconych korzyści.  Zarzuty formułowane przeciwko organom administracji rządowej, dotyczą wydania rozporządzeń covidowych bez stosownej podstawy prawny, naruszenia przepisów Konstytucji oraz ustawy o zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi a także przekroczenia zasad proporcjonalności i dokonania faktycznego, czasowego wywłaszczenia.  Na etapie wnoszenia powództwa do pozwu przystąpiło kilkudziesięciu czołowych polskich operatorów klubów fitness, którzy prowadzą łącznie ok. 150 klubów fitness i siłownie. Sprawa jest prowadzona przed Sądem Okręgowym w Warszawie.