Powrót

Umocnienie pozycji rynkowej spółki notowanej na GPW

Uczestniczyliśmy w projekcie, którego celem było umocnienie pozycji rynkowej spółki notowanej na głównym rynku GPW i przygotowanie jej do dalszej sprzedaży. W ramach podejmowanych działań m.in. doprowadziliśmy, do polubownego rozwiązania potencjalnie bardzo niebezpiecznego dla spółki sporu, a następnie - po serii wezwań - doprowadziliśmy do wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. W ostatniej fazie przeprowadziliśmy vendor due diligence, który pozwolił na dalsze uporządkowanie spraw spółki i zwiększenie jej atrakcyjności dla potencjalnego nabywcy.