Powrót

Ochrona pozycji zagranicznego koncernu na krajowym rynku

Doradzamy zagranicznemu koncernowi w związku z jego inwestycją na polskim rynku. Inwestycja ta, obejmująca w dużej mierze działalność handlową, została zagrożona przez działania Skarbu Państwa, który dostrzegając olbrzymi potencjał tego rynku, rozpoczął działania ukierunkowane na przejęcie głównego konkurenta naszego Klienta. Projekt ten obejmuje takie kwestie jak dopuszczalność i warunki zaangażowania Skarbu Państwa w działalność gospodarczą, prawo konkurencji, kwestie związane z pomocą publiczną, ochroną inwestycji na gruncie międzynarodowych umów o wspieraniu i ochronie inwestycji, ale także zagadnienia z obszaru M&A i spraw korporacyjnych.