Powrót
Krzysztof Łyszyk

Krzysztof Łyszyk

Radca prawny | Partner

+48 22 390 36 33

klyszyk@lww.pl

Krzysztof jest radcą prawnym i wspólnikiem-założycielem #LWW.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego, fuzji i przejęć, a także w realizacji projektów infrastrukturalnych, w tym w modelu koncesyjnym i PPP. Doradza w pozyskiwaniu finansowania oraz w projektach restrukturyzacyjnych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Krzysztof jest rekomendowany przez Legal 500 EMEA w zakresie prawa publicznego i administracyjnego (2014-2019), a także w obszarze rozwiązywania sporów (2016-2020).

W 2013 roku został wyróżniony w rankingu „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2013” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

 • Doświadczenie

  Wybrane doświadczenia Krzysztofa  z ostatniego czasu obejmują m.in.:

  • Doradztwo w licznych transakcjach fuzji i przejęć związanych z konsolidacją sektora klubów fitness w Polsce, w tym w związku z przejęciem przez największą polską siec fitness zorganizowanych części przedsiębiorstwa innego operatora fitness, w związku ze sprzedażą pakietu kontrolnego największej polskiej sieci fitness na rzecz notowanego na GPW w Warszawie operatora kart sportowych oraz w związku z podziałem operatora klubów fitness i sprzedażą jego wydzielonego majątku wybranym akcjonariuszom.
  • Doradztwo w związku z realizowaną w kilku jurysdykcjach restrukturyzacją i konsolidacją wiodącego producenta zbiorników i instalacji do magazynowania paliw,  w tym przeniesienie spółki holdingowej z Wielkiej Brytanii do Polski, łączenia, likwidacje i przejęcia spółek, pozyskanie finansowania zarówno od inwestorów prywatnych, jak i w ramach zewnętrznego, strukturyzowanego finansowania bankowego, a także doradztwo w zawarciu szeregu umów inwestycyjnych.
  • Doradztwo na rzecz szeregu podmiotów w projektach związanych z finansowaniem działalności, w tym w oparciu o strukturyzowane finansowanie bankowe oraz finansowanie kapitałowe.
  • Doradztwo dla zarządzającego największym portem lotniczym w Polsce w szeregu projektów związanych z budową i zarządzaniem przez partnerów prywatnych obiektami i infrastrukturą lotniskową i okołolotniskową (infrastruktura paliwowa, parkingi, hotele, systemy IT).
  • Doradztwo dla zarządzającego największym portem lotniczym w Polsce w projektach powierzenia zarządzania i wynajmu stref handlowych i gastronomicznych lotniska Chopina w Warszawie.
  • Doradztwo w kilkusetmilionowym sporze dotyczących wypowiedzenia kilkunastu umów najmu lokali duty free & travel na lotnisku Chopina w Warszawie, w tym w szczególności w postepowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i w kwestiach związanych z arbitrażem inwestycyjnym.
  • Doradztwo w szeregu sporów wspólników spółek kapitałowych oraz na gruncie umów joint venture.
 • Praktyka zawodowa
  • 2011 – 2020 KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki
  • 2008–2011 Chadbourne & Parke
  • 2004–2008 Wierzbowski Eversheds
  • 2004 Ernst & Young
  • 2002–2003 Bank Zachodni WBK
 • Publikacje i wystąpienia

  Autor licznych artykułów i komentarzy na temat spraw korporacyjnych, projektów infrastrukturalnych oraz współpracy i sporów pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, publikowanych na łamach Rzeczpospolitej oraz Dziennika Gazety Prawnej.

  Współautor oraz autor:

  • Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu, C.H. Beck
  • Formy udziału prywatnych przedsiębiorców i inwestorów niezwiązane z przekazaniem własności, Polski Rynek Transportu Lotniczego
  • Perspektywy prywatyzacji portów lotniczych w Polsce, Polski Rynek Transportu Lotniczego
  • Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Infrastruktura
  • Partnerstwo Publiczno-Prywatne w praktyce. Przemyśl, przygotuj, przeprowadź, C.H. Beck
 • Wykształcenie
  • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, studia doktoranckie
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji