Powrót
Wiktor Wesołowski

Wiktor Wesołowski

Adwokat | Partner

+48 22 390 36 31

wwesolowski@lww.pl

Wiktor jest adwokatem oraz wspólnikiem-założycielem #LWW, którego praktyka koncentruje na sprawach spornych i postępowaniach sądowych oraz zagadnieniach compliance. Posiada doświadczenie w negocjowaniu kontraktów handlowych i kwestiach regulacyjnych.

Reprezentuje klientów z sektora publicznego jak i prywatnego.  W ostatnim czasie wspierał Klientów m.in. w sprawach spornych dotyczących branży infrastrukturalnej, lotniczej, health & fitness, IT, czy rolno-spożywczej. 

Prowadzone przez niego postępowania obejmują m.in. sprawy dotyczące zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, nadużycia pozycji dominującej, kwestii regulacyjnych, sporów pomiędzy akcjonariuszami, nadużyć kadry menedżerskiej.

Posiada certyfikat Approved Compliace Officer. Prowadził szkolenia m.in. z zakresu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i przeciwdziałaniu korupcji w życiu gospodarczym. Współinicjator Sekcji Przeciwdziałania Korupcji w Biznesie i Compliance przy Instytucie Allerhanda, autor publikacji w Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej.

 • Doświadczenie

  Wybrane doświadczenia Wiktora z ostatniego czasu obejmują m.in.:

  • reprezentowanie holenderskiej grupy kapitałowej, prowadzącej działalność gospodarczą w branży kolejowej, w postępowaniach sądowych dotyczących nienależytego wykonania umów handlowych oraz roszczeń pomiędzy akcjonariuszami polskiej spółki joint-venture. Wartość przedmiotu sporu przekraczała kwotę 30 milionów złotych.
  • reprezentowanie wiodących spółek z branży usług fitness w sprawach. dotyczących roszczeń z umów inwestycyjnych oraz roszczeń z tytułu naruszenia polskiego i unijnego prawa konkurencji – w tym roszczeń odszkodowawczych z tytułu nadużycia pozycji dominującej (private enforcement). Wartość przedmiotu sporu to ponad 50 milionów złotych;
  • reprezentowanie zarządzającego lotniskiem użyteczności w kilkudziesięciu sporach sądowych z byłym najemcą lokali duty free oraz w precedensowych sprawach sądowoadministracyjnych dotyczących zakresu zastosowania tzw. specustawy lotniskowej.  Wartość przedmiotu sporu – ponad 400 milionów złotych.
  • reprezentowanie polskiej spółki z branży spożywczej jako pokrzywdzonego w postępowaniach karnych dotyczących nadużycia zaufania przez kadrę menedżerską, nierzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Wartość przedmiotu sporu – ok. 5 milionów złotych.
  • doradztwo na rzecz spółki z branży energetycznej przy zawieraniu i negocjowaniu kontraktów dotyczących sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego dla klientów korporacyjnych. Łączna wartość kontraktów przekraczała kwotę 150 milionów złotych.
 • Praktyka zawodowa
  • 2011 – 2020 KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki
 • Publikacje i wystąpienia
  • Prawo do sądu to również możliwość poznania motywów rozstrzygnięcia. Dziennik Gazeta Prawna, 6 września 2019 r.
  • Nowa procedura cywilna wymusi zmiany w sposobie zawierania i wykonywania umów. Dziennik Gazeta Prawna, 3 września 2019 r.
  • Konsekwencje nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych., Parkiet TV. 12 marca 2019 r.
  • Przed podmiotami zbiorowymi poważne wyzwanie.  Dziennik Gazeta Prawna 23 października 2018 r.
  • Wiktor Wesołowski: jak firma może uchronić się przed karami z tytułu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. #RZECZoPRAWIE, 31 sierpnia 2018 r.
  • Czy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zagraża firmom? Ekspert wyjaśnia. Onet.pl, 31 sierpnia 2018 r.
  • Ochrona cennych informacji może być łatwiejsza. Rzeczpospolita, 24 sierpnia 2018 r.
  • To już zmierzch międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego?. Dziennik Gazeta Prawna, 28 marca 2018 r.
  • Ustawa o jawności - kłopot przedsiębiorców. Rzeczpospolita 23 lutego 2018 r
 • Wykształcenie
  • Okręgowa Rada Adwokacja w Warszawie
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji